ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο
ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο
ράσα άμφια ιερατικά ενδύματα ιεροραφείο

HOME PAGE

COMPANY INFO

PRODUCTS

ORDER FORM

CONTACT US

TITLE-EN-2

All the garments offered for sale by our company are all sewn in Greece on our private premises.

Also , all our Clothes are always of very high quality fabrics with attention given to the slightest detail.

Although readymade, our qualified & experienced staff is able to adapt them to the measures and specific requirements of each customer, keeping their satisfaction always high. 

ΧΙΤΩΝ © 2009 Αll Rights Reserved